"grated window" — Słownik kolokacji angielskich

grated window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): starte okno
  1. grated przymiotnik + window rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    When I reached the ground, two hundred men, women, and children stood massed together, transfixed with horror, and staring at the grated windows of the jail.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo