BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"thing" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

thing rzeczownik

rzeczownik + thing
Kolokacji: 38
way thing • material thing • thing of beauty • kind thing • time thing • ...
thing + rzeczownik
Kolokacji: 8
things people • thing right • things TV • thing work • things man • ...
thing + czasownik
Kolokacji: 285
thing happens • thing considers • thing changes • thing missing • thing stands • thing goes • thing starts • thing seems • thing works • ...
czasownik + thing
Kolokacji: 423
thing considered • throw things • fix things • change things • handle things • steal things • accomplish things • arrange things • ...
przymiotnik + thing
Kolokacji: 794
only thing • good thing • whole thing • important thing • bad thing • right thing • best thing • little thing • strange thing • certain thing • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 137
(3) whole, entire
Kolokacji: 2
4. scary thing = przerażająca rzecz scary thing
5. frightening thing = przerażając rzecz frightening thing
  • One night in late October a frightening thing happened to me.
  • The most frightening thing of all is that you understand exactly what he's feeling.
  • It seemed almost too much to fight this frightening thing on his own.
  • It was the most frightening thing I had ever seen.
  • It was the most frightening thing that ever happened to me.
  • Poor kid, what a frightening thing to have happen to her!
  • His look was the most frightening thing she had ever seen.
  • Soon after they moved in, frightening things began to happen.
  • In a way, that was the most frightening thing about him.
  • He was the most frightening thing I'd ever seen in my life.
6. hideous thing = okropna rzecz hideous thing
7. horrid thing = wstrętna rzecz horrid thing
8. outrageous thing = oburzająca rzecz outrageous thing
9. terrifying thing = przerażając rzecz terrifying thing
10. frightful thing = przerażająca rzecz frightful thing
11. ghastly thing = koszmarna rzecz ghastly thing
12. fearsome thing = przerażająca rzecz fearsome thing
13. appalling thing = przerażając rzecz appalling thing
14. horrific thing = przerażająca rzecz horrific thing
15. creepy thing = rzecz przyprawiająca o gęsią skórkę creepy thing
16. horrifying thing = wstrząsając rzeczą horrifying thing
17. gruesome thing = makabryczna rzecz gruesome thing
18. alarming thing = niepokojąc rzecz alarming thing
19. horrendous thing = straszna rzecz horrendous thing
20. unnerving thing = wytrącając z równowagi rzecz unnerving thing
21. ominous thing = złowieszcza rzecz ominous thing
22. grisly thing = makabryczna rzecz grisly thing
23. creepiest thing = rzecz najbardziej przyprawiająca o gęsią skórkę creepiest thing
(13) nice, decent, courteous
Kolokacji: 3
(16) closest, greatest
Kolokacji: 2
(31) wild, risky, chancy
Kolokacji: 3
(44) bloody, fucking
Kolokacji: 2
(45) far, distant
Kolokacji: 2
(47) basic, radical, elemental
Kolokacji: 3
(58) old, one-time, ancient, coming
Kolokacji: 4
(60) young, childish, gray, girlish
Kolokacji: 4
(65) everyday, casual
Kolokacji: 2
(66) green, brown, pink
Kolokacji: 3
(67) hot, illegal, legal
Kolokacji: 3
(69) human, humane, weak, merciful
Kolokacji: 4
(70) familiar, intimate
Kolokacji: 2
(71) monstrous, stubborn, grotesque
Kolokacji: 3
(72) clever, promising, hopeful
Kolokacji: 3
(74) high, sharp, spiky
Kolokacji: 3
(79) perfect, clear, light, pure
Kolokacji: 4
(80) noble, blue, gentle
Kolokacji: 3
(86) final, ultimate
Kolokacji: 2
(88) unknown, nameless
Kolokacji: 2
(90) political, technical, military
Kolokacji: 3
(95) red, violent
Kolokacji: 2
(96) harsh, rude, rough, crude
Kolokacji: 4
(98) round, scaly
Kolokacji: 2
(99) extra, additional
Kolokacji: 2
(100) wet, unspoken
Kolokacji: 2
(101) notable, urgent, famous
Kolokacji: 3
(106) deadly, unforgivable, mortal
Kolokacji: 3
(107) furry, hairy, fuzzy
Kolokacji: 3
(108) quiet, unsettling, calming
Kolokacji: 3
(113) uncomfortable, disquieting
Kolokacji: 2
(114) mental, moral, psychological
Kolokacji: 3
(116) intangible, abstract, ideal
Kolokacji: 3
(118) insulting, love-hate
Kolokacji: 2
(120) day-to-day, cyclical
Kolokacji: 2
(121) touching, vain, proud, poignant
Kolokacji: 4
(124) racial, racist
Kolokacji: 2
(127) pale, noisy
Kolokacji: 2
(128) humiliating, humbling
Kolokacji: 2
(129) shapeless, amorphous, formless
Kolokacji: 3
(130) nutty, tasty, edible
Kolokacji: 3
(132) twisted, perverted
Kolokacji: 2
(133) productive, rich, liberating
Kolokacji: 3
(134) questionable, gutsy, suspicious
Kolokacji: 3
(135) girly, doggone, pointy, odder
Kolokacji: 4
(136) fickle, one-shot
Kolokacji: 2
(137) slithery, smooth, politic
Kolokacji: 3
przyimek + thing
Kolokacji: 41
of things • about things • on things • that thing • into things • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.