BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"horrifying thing" — Słownik kolokacji angielskich

horrifying thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wstrząsając rzeczą
  1. horrifying przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    That was the most horrifying and unusual thing about the long trail of crimes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo