BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"hideous thing" — Słownik kolokacji angielskich

hideous thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okropna rzecz
  1. hideous przymiotnik + thing rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    If such a hideous thing had to happen, I am so glad you were here.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo