ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"thing" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

thing rzeczownik

rzeczownik + thing
Kolokacji: 38
way thing • material thing • thing of beauty • kind thing • time thing • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
(5) vision, ego, pride
Kolokacji: 3
(6) tea, thing, breakfast
Kolokacji: 3
1. tea thing = rzecz herbaty tea thing
2. things thing = rzeczy rzecz things thing
3. breakfast thing = rzecz śniadania breakfast thing
(8) sorta
Kolokacji: 1
thing + rzeczownik
Kolokacji: 8
things people • thing right • things TV • thing work • things man • ...
thing + czasownik
Kolokacji: 285
thing happens • thing considers • thing changes • thing missing • thing stands • thing goes • thing starts • thing seems • thing works • ...
czasownik + thing
Kolokacji: 423
thing considered • throw things • fix things • change things • handle things • steal things • accomplish things • arrange things • ...
przymiotnik + thing
Kolokacji: 794
only thing • good thing • whole thing • important thing • bad thing • right thing • best thing • little thing • strange thing • certain thing • ...
przyimek + thing
Kolokacji: 41
of things • about things • on things • that thing • into things • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.