"real thing" — Słownik kolokacji angielskich

real thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): autentyk
  1. real przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She wanted the real thing or nothing at all, thank you.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo