"Real thing" — Słownik kolokacji angielskich

Real thing kolokacja
Popularniejsza odmiana: real thing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Autentyk
  1. real przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She wanted the real thing or nothing at all, thank you.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo