"thing" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

thing rzeczownik

rzeczownik + thing
Kolokacji: 38
way thing • material thing • thing of beauty • kind thing • time thing • ...
thing + rzeczownik
Kolokacji: 8
things people • thing right • things TV • thing work • things man • ...
thing + czasownik
Kolokacji: 285
thing happens • thing considers • thing changes • thing missing • thing stands • thing goes • thing starts • thing seems • thing works • ...
czasownik + thing
Kolokacji: 423
thing considered • throw things • fix things • change things • handle things • steal things • accomplish things • arrange things • ...
przymiotnik + thing
Kolokacji: 794
only thing • good thing • whole thing • important thing • bad thing • right thing • best thing • little thing • strange thing • certain thing • ...
przyimek + thing
Kolokacji: 41
of things • about things • on things • that thing • into things • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 33
7. amongst things = wśród rzeczy amongst things
9. upon things = na rzeczach upon things
12. over things = ponad rzeczami over things
14. after things = za rzeczami after things
15. against things = przeciwko rzeczom against things
18. by things = przez rzeczy by things
19. around things = wokół rzeczy around things
20. because the thing = ponieważ rzecz because the thing
21. without things = bez rzeczy without things
22. off things = z rzeczy off things
24. above all things = nade wszystko rzeczy above all things
25. toward things = w kierunku rzeczy toward things
26. including things = w tym rzeczy including things
27. away from things = z dala od rzeczy away from things
28. out of things = z rzeczy out of things
30. before things = przed rzeczami before things
31. out things = na zewnątrz rzeczy out things
33. onto things = na rzeczy onto things

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.