BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"including things" — Słownik kolokacji angielskich

including things kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w tym rzeczy
  1. including przyimek + thing rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I want to hear your own words, including things you might not tell the queen.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo