BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"against things" — Słownik kolokacji angielskich

against things kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeciwko rzeczom
  1. against przyimek + thing rzeczownik
    Silna kolokacja

    They provide a kind of barrier against people and things that have a federal tie.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo