BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"above all things" — Słownik kolokacji angielskich

above all things kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nade wszystko rzeczy
  1. above przyimek + thing rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It gave the man the humanity that he needed above all things.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo