BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"until the thing" — Słownik kolokacji angielskich

until the thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do rzeczy
  1. until przyimek + thing rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "The only way to overcome fear is to face it repeatedly until the thing that frightens you no longer seems scary."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo