BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"thing" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

thing rzeczownik

rzeczownik + thing
Kolokacji: 38
way thing • material thing • thing of beauty • kind thing • time thing • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. way thing = rzecz drogi way thing
2. material thing = przedmiot majątkowy, przedmiot materialny, dobro materialne material thing
3. metal thing = metalowa rzecz metal thing
4. Margaret Court Arena thing = Margaret Arena sądowa rzecz Margaret Court Arena thing
5. Swamp Thing = Bagno Rzecz Swamp Thing
6. A. thing = . Rzecz A. thing
(5) vision, ego, pride
Kolokacji: 3
(6) tea, thing, breakfast
Kolokacji: 3
(8) sorta
Kolokacji: 1
thing + rzeczownik
Kolokacji: 8
things people • thing right • things TV • thing work • things man • ...
thing + czasownik
Kolokacji: 285
thing happens • thing considers • thing changes • thing missing • thing stands • thing goes • thing starts • thing seems • thing works • ...
czasownik + thing
Kolokacji: 423
thing considered • throw things • fix things • change things • handle things • steal things • accomplish things • arrange things • ...
przymiotnik + thing
Kolokacji: 794
only thing • good thing • whole thing • important thing • bad thing • right thing • best thing • little thing • strange thing • certain thing • ...
przyimek + thing
Kolokacji: 41
of things • about things • on things • that thing • into things • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.