"single thing" — Słownik kolokacji angielskich

single thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jedna rzecz
  1. single przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Every single thing he did was for the good of his country.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo