"know a thing" — Słownik kolokacji angielskich

know a thing kolokacja
Popularniejsza odmiana: know things
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znaj rzecz
  1. know czasownik + thing rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    You are a woman who knows a thing or two, as I said.

    Podobne kolokacje:

podobne do "know a thing" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "know a thing" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne
idiom