"single Thing" — Słownik kolokacji angielskich

single Thing kolokacja
Popularniejsza odmiana: single thing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jedna Rzecz
  1. single przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Every single thing he did was for the good of his country.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo