"thing" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

thing rzeczownik

rzeczownik + thing
Kolokacji: 38
way thing • material thing • thing of beauty • kind thing • time thing • ...
thing + rzeczownik
Kolokacji: 8
things people • thing right • things TV • thing work • things man • ...
thing + czasownik
Kolokacji: 285
thing happens • thing considers • thing changes • thing missing • thing stands • thing goes • thing starts • thing seems • thing works • ...
czasownik + thing
Kolokacji: 423
thing considered • throw things • fix things • change things • handle things • steal things • accomplish things • arrange things • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. imagine things = wymyślać różne historie, mieć przywidzenia imagine things
4. expect things = oczekuj rzeczy expect things
6. feel things = poczuj rzeczy feel things
8. experience things = rzeczy doświadczenia experience things
9. look at things = patrz na rzeczy look at things
10. measure things = rzeczy środka measure things
11. think about things = pomyśl o rzeczach think about things
12. recall things = rzeczy pamięci recall things
13. look for things = poszukaj rzeczy look for things
14. know about things = wiedz o rzeczach know about things
15. believe in things = uwierz w rzeczy believe in things
16. appreciate things = wysoko sobie ceń sprawy appreciate things
18. think of things = pomyśl o rzeczach think of things
19. recognize things = rozpoznaj rzeczy recognize things
20. know for several things = wiedz dla kilku rzeczy know for several things
21. wait for things = poczekaj na rzeczy wait for things
22. count things = policz rzeczy count things
23. feel about things = pomacaj rzeczy feel about things
24. anticipate things = spodziewaj się rzeczy anticipate things
25. know among things = wiedz wśród rzeczy know among things
26. look to things = spodziewaj się spraw look to things
27. look over things = obejrzyj rzeczy look over things
28. value things = rzeczy wartości value things
29. think as a thing = pomyśl jako rzecz think as a thing
30. calculate things = oblicz rzeczy calculate things
(6) steal, accuse
Kolokacji: 2
(9) hide, paint, bury, conceal
Kolokacji: 4
(15) forget, leave
Kolokacji: 2
(18) destroy, ruin, smash
Kolokacji: 3
(21) collect, gather, borrow
Kolokacji: 3
(23) like, enjoy, love, care, hate
Kolokacji: 6
(26) lose, suffer, stand, tolerate
Kolokacji: 4
(29) use, share, play, encounter
Kolokacji: 6
(30) offer, destine, propose
Kolokacji: 3
(32) plan, think
Kolokacji: 2
(34) rush, speed, slow, hurry
Kolokacji: 5
(38) worry, fear
Kolokacji: 3
(39) manage, obey, oversee
Kolokacji: 3
(41) check, agree, square
Kolokacji: 4
(42) spoil, blow, screw
Kolokacji: 3
(43) prevent, protect
Kolokacji: 2
(44) kill, drink
Kolokacji: 2
(45) cut, burn, turn, calm
Kolokacji: 5
(46) think, wonder, question
Kolokacji: 3
(47) amount, balance, come, list
Kolokacji: 4
(48) express, emphasize
Kolokacji: 2
(49) delay, postpone
Kolokacji: 2
(50) smooth
Kolokacji: 2
(51) born, dumbed
Kolokacji: 2
(52) toss, discard
Kolokacji: 2
(53) grasp, hang
Kolokacji: 2
(54) apologize, confess
Kolokacji: 2
przymiotnik + thing
Kolokacji: 794
only thing • good thing • whole thing • important thing • bad thing • right thing • best thing • little thing • strange thing • certain thing • ...
przyimek + thing
Kolokacji: 41
of things • about things • on things • that thing • into things • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.