ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"thing" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

thing rzeczownik

rzeczownik + thing
Kolokacji: 38
way thing • material thing • thing of beauty • kind thing • time thing • ...
thing + rzeczownik
Kolokacji: 8
things people • thing right • things TV • thing work • things man • ...
thing + czasownik
Kolokacji: 285
thing happens • thing considers • thing changes • thing missing • thing stands • thing goes • thing starts • thing seems • thing works • ...
czasownik + thing
Kolokacji: 423
thing considered • throw things • fix things • change things • handle things • steal things • accomplish things • arrange things • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. turn things = rzeczy kolei turn things
3. set things = umieszczone rzeczy set things
4. eat things = zjedz rzeczy eat things
5. focus on things = nacisk na rzeczy focus on things
6. concentrate on things = skoncentruj się na rzeczach concentrate on things
7. lift things = rzeczy windy lift things
8. alter things = zmień sprawy alter things
10. stuff things = rzeczy czegoś stuff things
11. replace things = zastąp rzeczy replace things
12. screw things = rzeczy wkrętu screw things
13. straighten things = wyprostuj rzeczy straighten things
14. twist things = rzeczy skrętu twist things
15. correct things = poprawne rzeczy correct things
16. thing undone = rzecz niezapięty thing undone
17. cool things = chłodne rzeczy cool things
18. mess things = rzeczy bałaganu mess things
19. reverse things = odwrotne rzeczy reverse things
20. reduce things = zredukuj rzeczy reduce things
21. shape things = rzeczy kształtu shape things
22. adjust things = reguluj rzeczy adjust things
23. distort things = zniekształć rzeczy distort things
24. switch things = rzeczy zmiany switch things
(6) steal, accuse
Kolokacji: 2
(9) hide, paint, bury, conceal
Kolokacji: 4
(15) forget, leave
Kolokacji: 2
(18) destroy, ruin, smash
Kolokacji: 3
(21) collect, gather, borrow
Kolokacji: 3
(23) like, enjoy, love, care, hate
Kolokacji: 6
(26) lose, suffer, stand, tolerate
Kolokacji: 4
(29) use, share, play, encounter
Kolokacji: 6
(30) offer, destine, propose
Kolokacji: 3
(32) plan, think
Kolokacji: 2
(34) rush, speed, slow, hurry
Kolokacji: 5
(38) worry, fear
Kolokacji: 3
(39) manage, obey, oversee
Kolokacji: 3
(41) check, agree, square
Kolokacji: 4
(42) spoil, blow, screw
Kolokacji: 3
(43) prevent, protect
Kolokacji: 2
(44) kill, drink
Kolokacji: 2
(45) cut, burn, turn, calm
Kolokacji: 5
(46) think, wonder, question
Kolokacji: 3
(47) amount, balance, come, list
Kolokacji: 4
(48) express, emphasize
Kolokacji: 2
(49) delay, postpone
Kolokacji: 2
(50) smooth
Kolokacji: 2
(51) born, dumbed
Kolokacji: 2
(52) toss, discard
Kolokacji: 2
(53) grasp, hang
Kolokacji: 2
(54) apologize, confess
Kolokacji: 2
przymiotnik + thing
Kolokacji: 794
only thing • good thing • whole thing • important thing • bad thing • right thing • best thing • little thing • strange thing • certain thing • ...
przyimek + thing
Kolokacji: 41
of things • about things • on things • that thing • into things • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.