"thing" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

thing rzeczownik

rzeczownik + thing
Kolokacji: 38
way thing • material thing • thing of beauty • kind thing • time thing • ...
thing + rzeczownik
Kolokacji: 8
things people • thing right • things TV • thing work • things man • ...
thing + czasownik
Kolokacji: 285
thing happens • thing considers • thing changes • thing missing • thing stands • thing goes • thing starts • thing seems • thing works • ...
czasownik + thing
Kolokacji: 423
thing considered • throw things • fix things • change things • handle things • steal things • accomplish things • arrange things • ...
przymiotnik + thing
Kolokacji: 794
only thing • good thing • whole thing • important thing • bad thing • right thing • best thing • little thing • strange thing • certain thing • ...
przyimek + thing
Kolokacji: 41
of things • about things • on things • that thing • into things • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 33
(1) of, about, on, that, into, ...
Kolokacji: 13
1. away from things = z dala od rzeczy away from things
4. before things = przed rzeczami before things
5. out things = na zewnątrz rzeczy out things
7. onto things = na rzeczy onto things
8. towards things = w kierunku rzeczy towards things
9. beyond things = za rzeczami beyond things
10. under things = pod rzeczami under things
12. far from a thing = daleko od rzeczy far from a thing
13. across things = przez rzeczy across things
14. up one's things = w górę czyjś rzeczy up one's things
15. concerning things = dotycząc rzeczy concerning things

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.