"entire thing" — Słownik kolokacji angielskich

entire thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cała rzecz
  1. entire przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They can see the entire thing from beginning to end.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo