"thing" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

thing rzeczownik

rzeczownik + thing
Kolokacji: 38
way thing • material thing • thing of beauty • kind thing • time thing • ...
thing + rzeczownik
Kolokacji: 8
things people • thing right • things TV • thing work • things man • ...
thing + czasownik
Kolokacji: 285
thing happens • thing considers • thing changes • thing missing • thing stands • thing goes • thing starts • thing seems • thing works • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 96
(4) miss, lose, forget
Kolokacji: 3
3. thing causes = rzecz powoduje thing causes
4. thing puts = rzecz kładzie thing puts
5. thing turns out = rzecz układa się thing turns out
6. thing sits = rzecz siada thing sits
7. thing lays = pieśni rzeczy thing lays
8. thing creates = rzecz stwarza thing creates
9. thing evolves = rzecz rozwija thing evolves
10. thing writes = rzecz pisze thing writes
11. thing sets = rzecz umieszcza thing sets
12. thing saves = rzecz oszczędza thing saves
13. thing throws = rzuty rzeczy thing throws
14. thing builds = budowy ciała rzeczy thing builds
15. thing operates = rzecz obsługuje thing operates
16. thing produces = rzecz wydaje thing produces
17. thing cuts = cięcia rzeczy thing cuts
18. thing swings = drgnięcia rzeczy thing swings
19. thing fixes = zagwozdki rzeczy thing fixes
20. thing organizes = rzecz organizuje thing organizes
(9) fall, hang, flow
Kolokacji: 3
(13) exist, live, last, survive
Kolokacji: 4
(19) keep, prevent, protect
Kolokacji: 3
(26) know, remember, remind
Kolokacji: 3
(27) help, wait, serve
Kolokacji: 3
(28) work, understand, tumble
Kolokacji: 3
(29) return, spin, reply
Kolokacji: 3
(31) look, discuss
Kolokacji: 2
(32) fit, agree, resemble
Kolokacji: 3
(34) hurt, burn, bite, mar
Kolokacji: 4
(35) lack, possess
Kolokacji: 2
(37) can, send
Kolokacji: 2
(38) unfold, open, reveal
Kolokacji: 3
(39) stir, scare, shake, frighten
Kolokacji: 4
(40) could
Kolokacji: 1
(41) smell, stink
Kolokacji: 2
(42) buy, spend, pay
Kolokacji: 3
(43) conspire, amuse
Kolokacji: 2
(44) offer, threaten
Kolokacji: 2
(45) writhe, thrash
Kolokacji: 2
czasownik + thing
Kolokacji: 423
thing considered • throw things • fix things • change things • handle things • steal things • accomplish things • arrange things • ...
przymiotnik + thing
Kolokacji: 794
only thing • good thing • whole thing • important thing • bad thing • right thing • best thing • little thing • strange thing • certain thing • ...
przyimek + thing
Kolokacji: 41
of things • about things • on things • that thing • into things • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.