"put the thing" — Słownik kolokacji angielskich

put the thing kolokacja
Popularniejsza odmiana: put things
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): połóż rzecz
  1. put czasownik + thing rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But she didn't know how to put things back the way they were.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo