"Curious thing" — Słownik kolokacji angielskich

Curious thing kolokacja
Popularniejsza odmiana: curious thing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Ciekawa rzecz
  1. curious przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As he did so a curious thing happened to him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo