"curious" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

curious przymiotnik

curious + rzeczownik
Kolokacji: 190
curious thing • curious look • curious way • curious eye • curious glance • Curious Case • curious mixture • curious fact • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
  • As he did so a curious thing happened to him.
  • But as the new law began taking effect, a curious thing happened.
  • But on the third day a very curious thing started to happen.
  • Whether they thought it was a curious thing or not is lost to history.
  • It was one of the most curious things I had ever seen.
  • The fact that he had no hair was another curious thing.
  • The curious thing is that they are not over here.
  • It would be a very curious thing for them to do.
  • I didn't say anything because at that moment a curious thing happened.
  • The curious thing was they had come closer to each other.
2. curious look = kuriozalne spojrzenie curious look
3. curious way = ciekawa droga curious way
4. curious eye = ciekawe oko curious eye
5. curious glance = ciekawe spojrzenie curious glance
6. Curious Case = Osobliwy Przypadek Curious Case
7. curious mixture = osobliwa mieszanka curious mixture
8. curious fact = ciekawy fakt curious fact
9. curious expression = ciekawe wyrażenie curious expression
10. curious onlooker = ciekawy obserwator curious onlooker
12. curious feeling = ciekawe uczucie curious feeling
13. curious sense = ciekawy sens curious sense
14. curious people = ciekawi ludzie curious people
15. Curious George = Ciekawy George Curious George
16. curious feature = ciekawa cecha curious feature
17. curious man = ciekawy człowiek curious man
18. curious coincidence = kuriozalny zbieg okoliczności curious coincidence
czasownik + curious
Kolokacji: 3
sound curious • grow curious • become curious
przysłówek + curious
Kolokacji: 26
most curious • merely curious • genuinely curious • intensely curious • mildly curious • ...
curious + przyimek
Kolokacji: 6
curious about • curious in • curious of • curious to • curious for • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.