"Strange thing" — Słownik kolokacji angielskich

Strange thing kolokacja
Popularniejsza odmiana: strange thing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Dziwna rzecz
  1. strange przymiotnik + thing rzeczownik
    Silna kolokacja

    So they are said to do strange things to others.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo