"Strange Thing" — Słownik kolokacji angielskich

Strange Thing kolokacja
Popularniejsza odmiana: strange thing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Dziwna Rzecz
  1. strange przymiotnik + thing rzeczownik
    Luźna kolokacja

    So they are said to do strange things to others.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo