"unusual thing" — Słownik kolokacji angielskich

unusual thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezwykła rzecz
  1. unusual przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I just thought it was an unusual thing you said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo