"odd thing" — Słownik kolokacji angielskich

odd thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dziwna rzecz
  1. odd przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was a very odd thing to watch, in fact.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo