BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"without things" — Słownik kolokacji angielskich

without things kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bez rzeczy
  1. without przyimek + thing rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And she'd been doing without other things too, Rose thought with satisfaction.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo