BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"thing draws" — Słownik kolokacji angielskich

thing draws kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzecz rysuje
  1. thing rzeczownik + draw czasownik
    Luźna kolokacja

    The real thing can draw bigger crowds than most Broadway shows.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo