"Dreadful thing" — Słownik kolokacji angielskich

Dreadful thing kolokacja
Popularniejsza odmiana: dreadful thing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Okropna rzecz
  1. dreadful przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    What dreadful thing has happened, or is going to happen?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo