"dreadful thing" — Słownik kolokacji angielskich

dreadful thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okropna rzecz
  1. dreadful przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    What dreadful thing has happened, or is going to happen?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo