BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"fearsome thing" — Słownik kolokacji angielskich

fearsome thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przerażająca rzecz
  1. fearsome przymiotnik + thing rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This taking in of what you need to join the world of adults is a fearsome thing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo