"Horrible thing" — Słownik kolokacji angielskich

Horrible thing kolokacja
Popularniejsza odmiana: horrible thing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Okropna rzecz
  1. horrible przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    One of our own did those horrible things to us.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo