"Terrible thing" — Słownik kolokacji angielskich

Terrible thing kolokacja
Popularniejsza odmiana: terrible thing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Straszna rzecz
  1. terrible przymiotnik + thing rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Terrible things have happened in these two days, yet all I can think of is myself.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo