"terrible thing" — Słownik kolokacji angielskich

terrible thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): straszna rzecz
  1. terrible przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Terrible things have happened in these two days, yet all I can think of is myself.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo