"scary thing" — Słownik kolokacji angielskich

scary thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przerażająca rzecz
  1. scary przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The scary thing is it probably looks even higher in person.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo