"frightening thing" — Słownik kolokacji angielskich

frightening thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przerażając rzecz
  1. frightening przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    One night in late October a frightening thing happened to me.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo