BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"terrifying thing" — Słownik kolokacji angielskich

terrifying thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przerażając rzecz
  1. terrifying przymiotnik + thing rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It was the most terrifying thing he had done so far.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo