BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"ghastly thing" — Słownik kolokacji angielskich

ghastly thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): koszmarna rzecz
  1. ghastly przymiotnik + thing rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It was a ghastly thing to think about, and spoilt all the beauty of the night to me.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo