"shadow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shadow rzeczownik

rzeczownik + shadow
Kolokacji: 31
eye shadow • shadow of one's self • cloud shadow • rain shadow • shadow of death • ...
shadow + rzeczownik
Kolokacji: 51
shadow cabinet • Shadow Minister • shadow chancellor • shadow puppet • shadow government • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
(4) play, economy, move
Kolokacji: 3
2. shadow economy = gospodarka szarej strefy shadow economy
3. shadow move = ruch cienia shadow move
  • In the window of the house he saw a shadow move.
  • I saw her shadow move and pass upon the curtains of the room.
  • From the corner of his eye, he saw a shadow move in the parking lot.
  • I saw a shadow move to the rear of the store.
  • Dread saw a shadow move in the kitchen door behind her.
  • Looking up from her work, she saw a shadow move against a faraway rock.
  • From the comer of his eye he saw a shadow move on the road.
  • When they did not, he pressed it farther and saw a shadow move.
  • He saw a shadow move behind one of the bulkheads.
  • The room lay almost completely black, but she seemed to see a shadow move.
(5) Secretary, Leader, secretary
Kolokacji: 4
(6) Magazine, show
Kolokacji: 2
(7) box, area, Heart
Kolokacji: 3
(9) puppetry, mask, dance
Kolokacji: 3
(10) boxing, Boxer
Kolokacji: 2
(11) theater, ministry
Kolokacji: 2
(12) line, factory
Kolokacji: 2
(13) King, realm
Kolokacji: 2
(14) pass, Zone, detail
Kolokacji: 3
(15) portfolio, Traffic
Kolokacji: 2
(16) Mountain, banking
Kolokacji: 2
shadow + czasownik
Kolokacji: 318
shadow falls • shadow moves • shadow passes • shadow crosses • shadow begins • shadow comes • Shadow makes • shadow lengthens • ...
czasownik + shadow
Kolokacji: 58
throw shadows • step out of the shadows • make shadows • come out of the shadows • cast a shadow • leave shadows • create shadows • ...
przymiotnik + shadow
Kolokacji: 149
dark shadow • long shadow • deep shadow • black shadow • blue shadow • faint shadow • pale shadow • mere shadow • huge shadow • ...
przyimek + shadow
Kolokacji: 21
of shadow • with shadows • under the shadow • into the shadows • beyond a shadow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.