"chase Shadows" — Słownik kolokacji angielskich

chase Shadows kolokacja
Popularniejsza odmiana: chase shadows
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pościg Cienie
  1. chase czasownik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I'd have had you chasing shadows all over the place.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo