ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"chase shadows" — Słownik kolokacji angielskich

chase shadows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cienie pościgu
  1. chase czasownik + shadow rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I'd have had you chasing shadows all over the place.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo