"crimson shadow" — Słownik kolokacji angielskich

crimson shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień szkarłatu
  1. crimson przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The crimson shadows made it difficult to see and the sweat running into his eyes made it almost impossible.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo