ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"shadow move" — Słownik kolokacji angielskich

shadow move kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ruch cienia
  1. shadow rzeczownik + move rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the window of the house he saw a shadow move.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo