"surprise move" — Słownik kolokacji angielskich

surprise move kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ruch niespodziewany
  1. surprise rzeczownik + move rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But minutes later, in a surprise move, the House voted down the overall bill, 244 to 171.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo