ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"shadow of one's father" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień z czyjś ojciec
  1. father rzeczownik + shadow rzeczownik
    Luźna kolokacja

    You have crawled out from under the shadow of your father.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo