ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"golden shadow" — Słownik kolokacji angielskich

golden shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): złoty cień
  1. golden przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The leopard was out there, silent and secretive as a dappled golden shadow.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo