"golden hair" — Słownik kolokacji angielskich

golden hair kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): złote włosy
  1. golden przymiotnik + hair rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The street light played along his face and golden hair.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo