"use shadows" — Słownik kolokacji angielskich

use shadows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cienie wykorzystania
  1. use czasownik + shadow rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Individuals with brown complexions use lighter shadows such as toast, mushroom or soft yellows.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo